مرور برچسب

ضوابط اجرایی بودجه

برخی جزئیات ضوابط اجرایی بودجه ۹۸

هیات وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ را که به منزله قاعده‌ مالی دولت در سال جدید است، تصویب کرد. در این ضوابط از هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت، کمک‌هزینه تلفن همراه و… تا مسوولیت‌های دستگاه اجرایی در حوزه سیاستی مشخص شده است. ضوابط…

ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ + دانلود متن کامل به همراه قانون بودجه ۹۸

شماره مصوبه: ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ تاریخ مصوبه: ۹۸/۱/۳۱ مرجع صدور مصوبه: هیات وزیران نوع مصوبه : تصویبنامه عنوان و لینک دانلود مصوبه: ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ کل کشور قانون بودجه ۹۸ کل کشور + دانلود متن کامل بودجه سال ۹۸ گزیده های…

موارد مرتبط با اموال و درائی های دولت در قانون بودجه ۹۷ و ضوابط اجرایی بودجه ۹۷

رید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.