دستگاههای دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی معاف شدند + سند

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد و املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معاف هستند.

تمامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی معاف شدند.

متن قانون به شرح زیر است:

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمامی وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد و املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معاف هستند.

تبصره یک- معافیت موضوع این قانون شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق التحریر نمی شود.

تبصره ۲- انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.

توضیحات نظارت مالی:

  • معافیت شامل کلیه هزینه های ثبتی به جز موارد ذکر شده در تبصره یک است.
  • اخذ استعلام هم پیش از این بر اساس برنامه ششم توسعه معاف از پرداخت هزینه و رایگان گردیده است.
  • بنابراین تنها هزینه قابل توجه، تهیه نقشه رقومی(کاداستر) است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.