آیا ! خرید و نگهداری خودروی دولتی در دستگاههای دولتی به صرفه است؟

آنالیز هزینه خرید و نگهداری فرضی یک دستگاه خودرو سواری دولتی

این سئوال، به خصوص در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، همیشه وجود داشته است که آیا خرید و نگهداری خودروهای دولتی توسط دستگاههای دولتی به صرفه است. آیا سخت گیری های دولت برای خرید خودرو موجه است یا خیر؟ ما در اینجا هزینه های خرید و نگهداری یک خودرو را در مقابل خرید خدمت از بخش خصوصی، به صورت تقریبی آنالیز نموده ایم.

لینک دانلود آنالیز به صرفه بودن ییا نبودن خرید و نگهداری خودروی دولتی در دستگاههای دولتی

بر این اساس و با درنظر گرفتن متغیرهای حداقلی، بصورت تقریبی یک خودرو در ۱۵ سال عمر مفید خود، با فرض های ذکر شده در جدول، ماهانه بصورت میانگین، حداقل حدود ۴ میلیون و سیصد هزار تومان هزینه دارد. این هزینه ها بدون در نظر گرفتن هزینه های پنهانی همچون جرائم رانندگی، عوارض سالیانه، هزینه نگهبانی و پارکینگ و …. می باشد. هزینه های فرصت از دست رفته ای که خرید و نگهداری این خرید باعث آن بوده است نیز لحاظ نگردیده است.

 

آیا ! خرید و نگهداری خودروی دولتی در دستگاههای دولتی به صرفه است؟
آیا ! خرید و نگهداری خودروی دولتی در دستگاههای دولتی به صرفه است؟

بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده در استان خوزستان و درمیان دستگاههای اجرایی و برخی شرکت ها، هزینه خودرو استیجاری در حال حاضر بصورت میانگین ۲ تا ۳ و نیم میلیون تومان است. که البته ممکن است این مبالغ با جهش های تورمی دچار تغییر ناگهانی شوند.

بر این اساس به نظر می رسد در این شرایط خرید خودرو به صرفه و صلاح دستگاههای دولتی نبوده و سیاست محدود کردن خودروهای دولتی صرفا برای مقامات مجاز (به شرط عدم داشتن راننده) جهت خودروهای سواری خدمت و خودروهای عملیاتی صرفا جهت دستگاههای با شرح وظایف عملیاتی، سیاست صحیح و مناسبی باشد.

به نظر می رسد با مدیریت هزینه ها و استفاده بهینه و صحیح از خودروهای در اختیار(محدود به مقامات مجاز و فعالیت های عملیاتی دستگاه)، استفاده از خودرو استیجاری به صرفه تر از خرید خودرو باشد.

نکات و توضیحات:

  • این موارد علاوه بر صرف وقت بسیار جهت مذاکره اخذ کمیسیون ماده ۲، تامین اعتبار، خروج خودروی فرسوده، رعایت سقف مقامات مجاز استفاده از خودروهای خدمت و دیگر موارد مرتبط است.
  • میانگین تورم ۲۰ درصدی ممکن است در برخی سالها بسیار بالاتر باشد و یا اینکه هزینه ها و تعمیرات اساسی هزینه های نگهداری خودروها را بالا ببرد. همچنین انجام ماموریت های زیاد و استفاده ناصحیح از خودروها ممکن است عمر مفید خودرو و ارزش اسقاط آن را کاهش و هزینه های آن را افزایش دهد.
  • این محاسبات تقریبی بوده و بر اساس تجارب و شرایط میدانی بوده و در صورت محاسبات علمی و با در نظر گرفته همه متغیرها و عوامل مرتبط، بی گمان نتایج متفاوتی را به دست خواهد داد، لکن تاثیرگذاری قابل توجهی بر مقایسه صورت گرفته ایجاد نخواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.