دانلود کتاب اصول جامع اموال دولتی: نگاهی کاربردی به ورود، گردش و خروج اموال

در کتاب اصول جامع اموال دولتی: نگاهی کاربردی به ورود، گردش و خروج اموال به قلم سجاد احمدی، به مهم‌ترین موارد در مدیریت اموال و دارایی‌های دولت اشاره و تا حد امکان شرح و بسط داده شده‌اند. لینک دانلود کتاب اصول جامع اموال دولتی اداره امور اموال در مسیر حیات سازمان‌های دولتی و خصوصی نقش حساس و ارزنده‌ای را بر عهده دارد. تا آن‌جا که برخی از…
ادامه مطلب ...

دستورالعمل نگاهداری حساب های دولتی + مجموعه قوانین و آموزش های مرتبط

تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

برخی جزئیات ضوابط اجرایی بودجه ۹۸

هیات وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ را که به منزله قاعده‌ مالی دولت در سال جدید است، تصویب کرد. در این ضوابط از هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت، کمک‌هزینه تلفن همراه و… تا مسوولیت‌های دستگاه اجرایی در حوزه سیاستی مشخص شده است. ضوابط…

ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ + دانلود متن کامل به همراه قانون بودجه ۹۸

شماره مصوبه: ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ تاریخ مصوبه: ۹۸/۱/۳۱ مرجع صدور مصوبه: هیات وزیران نوع مصوبه : تصویبنامه عنوان و لینک دانلود مصوبه: ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ کل کشور قانون بودجه ۹۸ کل کشور + دانلود متن کامل بودجه سال ۹۸ گزیده های…

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لینک دانلود قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده ۱- تعاریف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و…