کلیپ آموزشی بیمه قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای غیرعمرانی

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاری ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.

در ماده 38 قانون تأمین اجتماعی این‌گونه آمده است گه در هنگامی که انجام یک کار به صورت مقاطعه یا پیمانکاری است و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما در قرارداد تنظیم شده باید پیمانکار را متعهد کند که نسبت به پرداخت کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون اقدام کند.

انواع بیمه پیمانکاری

بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه را بر اساس احتساب حق بیمه در سه دسته زیر قرار داد که در ادامه به شرایط و نحوه محاسبه بیمه پیمانکاری در هر یک از آن‌ها پرداخته شده است.

  • قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
  • قراردادهای غیر عمرانی
  • موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

کلیپ آموزشی نکات قراردادهای غیر عمرانی

کلیپ آموزشی نکات قراردادهای پیمانکاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.