شماره هشتم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : 130 پرسش و پاسخ کاربردی مالی، محاسباتی و اموالی

پرسش، نخستین گام برای بینش، پژوهش و تحقیق و نقطه عزیمت برای رسیدن به حقیقت است و کسی که می‌پرسد، درصدد افزودن فهم و درک خویش از حقیقت است. پرسش، منشأ تولید علم و نظریات جدید است و اصولاً دانش از پرسش آغاز می‌شود و توسعه و گسترش دانش، مرهون پرسش‌گری است. منشأ سؤال، تفکر، تأمل و اندیشیدن است، که عقل را وادار به درنگ و تعمق می‌کند. روایات بسیاری در اهمیت سوال و جواب وجود دارد؛ همانند سخن پیامبر(ص) که فرمودند: «علم و دانش گنجینه هایی است که كليد اين گنجينه ها سؤال كردن است بنابراین در مورد مجهولاتتان سوال کنید».

لینک دانلود شماره هشتم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : 130 پرسش و پاسخ کاربردی مالی، محاسباتی و اموالی

ما كمتر با نقش سازنده و راهبردي پرسش آشناييم. همين نقش است كه پرسش را باارزش و مهم جلوه مي‌دهد. آنجا كه پرسشي نباشد چگونه جايي خواهد بود؟! ارزشمندي چنين جايي به چيست؟ مسلما در چنین جايي هیچ چیز غریب‌تر از انديشه و پرسش، و نامأنوس‌تر از انديشه‌ورز و پرسشگر جلوه نمی‌کند. اساسا در چنين جايي چگونه مي‌توان انديشيدني را شاهد بود و در پرتو آن به معرفتي قابل حصول نايل آمد؟! پرسش پيش‌برنده انديشه است. تعيين مي‌كند كه مشكل كجاست و چه بايد كرد؟ گذر از سطح موجودات و عزیمت به عمق و ژرفای امور همیشه با پرسش و داشتن نگاهی ‌پرسشگر امکان‌پذیر است. با پرسش مي‌توان حيطه نادانستني‌هاي خود را تشخيص داد. پرسش ترجمان آگاهي است. اين امكان را به ما مي‌دهد كه وضعيت خود را بسنجيم. با پرسش مي‌دانيم كه چه نمي‌دانيم و محدوده دانستني‌‌هاي ما كجاست. اما بدون پرسش نمي‌دانيم كه چه نمي‌دانيم. از قلمرو نادانستني‌هاي خود بي‌خبريم؛ چون بدون پرسش هيچ دركي صورت نمي‌پذيرد. آدمی از رهگذر پرسش است که می‌اندیشد و متقابلا در اندیشیدن است که پرسش زاده می‌شود و خود را ارزاني آدميان مي‌كند. هايدگر فيلسوف آلماني معتقد است، پرسيدن تقواي فكر است كه بعد از گوش سپردن و تامل كردن اهميت مي‌يابد. پرسش از آن جهت در زبان هايدگر تقواي فكر خوانده مي‌شود كه انديشه را از فروغلتيدن در ناراستي‌ها مصون مي‌دارد و از فروافتادن در نسيان و خطا بازمي‌دارد. پرسش براي كساني كه از تفكري عميق برخوردارند و در همه احوال انديشيدن را پشتوانه اصيل زندگي خود قرار مي‌دهند، راهي است به سوي خورشيد آگاهي.

مجموعه حاضر تمرین پرسش و پاسخ و شروع بحث در مورد سئوالات بیشماری است که ممکن است هر ذهنی را با خود همراه کند. امیدواریم آنچه پیش روی شما قرار گرفته است، بتواند آغازگر گفتگویی جدید در جمع های تخصصی در سراسر کشور باشد. منشاء پرسش اگر از درون باشد شور در ما آفریده و زمينه‌‌ خلاقيت را موجب مي‌شود. عقل آن‌گاه فعال جلوه مي‌كند و حقيقت را بر آدمي عیان مي‌سازد كه پرسش‌هاي بيشتري از دل پاسخ‌ها طرح شود و در فرايند تاملات، راهي براي پاسخ های بیشتر جستجو گردد.

امید داریم آنچه مشاهده می کنید رضایت شما را فراهم نماید. قدردان همه دوستانی هستیم که در تهیه این شماره یاری گر ما بودند. لطفا از نظرات و انتقادات خود، ما را بی بهره نفرمائید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.