شماره دهم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : صورت های مالی در بخش عمومی

صورت‌های مالی در حسابداری بخش عمومی اطلاعات مالی مرتبط با فعالیت‌های واحدهای گزارشگر را نمایان می‌سازند. به طور کلی، سه سؤال کلیدی در خصوص هر سازمان مطرح است که پاسخگویی به آن‌ها از طریق صورت‌های مالی انجام می‌شود:
• چه داریم؟ (سمت راست ترازنامه)
• از کجا آورده‌ایم؟ (سمت چپ ترازنامه)
• چه کرده‌ایم؟ (صورت سود و زیان دوره)
هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق حاکمیت ملت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

لینک دانلود شماره دهم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : صورت های مالی در بخش عمومی

بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی

طبق اصل 56 قانون اساسی، ”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.“ اشخاصی که به موجب قانون توسط مردم به عنوان وکیل برای اداره جامعه انتخاب می‌شوند باید در برابر آنان پاسخگو باشند. از جمله طبق اصل 122 قانون اساسی، ”رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است“. گزارشگری مالی از مهم‌ترین ابزارهایی است که به مسئولین بخش عمومی به خصوص رئیس جمهور کمک می‌کند تا بتواند نحوه ایفای وظایف خود را به ویژه در زمینه تأمین منابع عمومي و مصارف آن برای خدمت‌رسانی به گونه‌ای کارا، اثربخش و با رعایت صرفه اقتصادی نشان دهد.
فهرست مطالب
• پیشگفتار
• مقدمه
• مفاهیم نظری
• تعاریف
• واحد گزارشگر
• نیازهای اطلاعاتی مشترک استفاده کنندگان
• صورت های مالی
• نمونه از ساختار صورت های مالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.