ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1402/2/24 هیات وزیران درخصوص “ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402کل کشور” طی نامه شماره 42009 در تاریخ 1402/3/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

همچنین متن کامل قانون بودجه سال 1402 به همراه احکام اداری، استخدامی، اموالی، مالی، محاسباتی، مالیاتی و حسابداری قانون بودجه سال 1402 را می توانید از لینک های زیر دریافت کنید.

لینک دانلود متن کامل ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402

 

لینک دانلود متن کامل قانون بودجه سال 1402

گزیده احکام اداری و استخدامی قانون بودجه سال 1402

گزیده احکام مالی، محاسباتی، مالیاتی و حسابداری قانون بودجه سال 1402

گزیده احکام اموال و داراییهای قانون بودجه سال 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.