تصویبنامه ۵۷۸۹۴ سامان‌دهی فضاهای در اختیار آموزش و و پرورش

آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره نه ماده واحده قانون بودجه کل کشور تصویب شد

هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه اجرایی بند د تبصره نه ماده واحده قانون بودجه کل کشور را تصویب کرد.

لینک دانلود آئین نامه اجرایی بند د تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تصویبنامه شماره ۵۷۸۹۴/ت۵۶۸۰۰هـ مورخ ۱۲/۵/۹۸ هیات وزیران)

بر اساس ماده یک این آیین‌نامه، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که به منظور سامان‌دهی و بهینه‌سازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی تربیتی و ورزشی با توجه به پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه‌تمام و بهره‌برداری از آنها اقدام کند.

به موجب این آیین‌نامه، هر‌گونه سامان‌دهی و بهینه‌سازی املاک و فضاهای در اختیار آموزش و پرورش نباید منجر به کاهش سرانه فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی در نقاطی که بر مبنای پیش‌بینی جمعیت دانش‌آموزی آتی کمبود دارند، شود.

در بخشی از این آیین‌نامه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده، املاک و فضاهای تغییر کاربری داده شده را اجاره داده یا به فروش رسانده و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز نسبت به ابلاغ و تخصیص معادل وجوه واریزی اقدام نماید و خزانه‌داری کل کشور بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مذکور را به حساب آموزش و پرورش واریز نماید تا بر اساس مفاد موافقت‌نامه مبادله شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صرف احداث، بازسازی و یا تکمیل فضاهای نیمه‌تمام آموزشی، ورزشی و تربیتی همان استان شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.