پرسش و پاسخ های نظام حسابداری بخش عمومی + دانلود

دانلود مجموعه پرسش و پاسخ های نظام حسابداری بخش عمومی(حسابداری تعهدی)

مجموعه حاضر بخشی از پرسش و پاسخ های دستگاههای دولتی در موضوع حسابداری تعهدی می باشد. که بصورت یکجا گردآوری و در اختیار شما قرار گرفته است. این مجموعه را از لینک زیر می توانید دانلود کنید:

دانلود مجموعه پرسش و پاسخ های نظام حسابداری بخش عمومی(حسابداری تعهدی)

  • آیا می توان از یک نرم افزار واحد برای تمام دستگاه های اجرایی به منظور پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی استفاده نمود؟

استفاده از یک نرم افزار واحد یکی از موضوعاتی است که تاکنون بررسی های متعددی برای آن صورت گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر امکان تولید یک نرم افزار واحد وجود ندارد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها با تعیین خروجی های مورد قبول از نرم افزار حسابداری، چارچوبی را برای این نرم افزارها تعیین می نماید. البته بحث نرم افزار پس از نیازسنجی و اخذ نظرات صاحب نظران به عنوان یک رویکرد بلندمدت می تواند مد نظر قرار گیرد.

  • در خصوص عدم قابلیت اتکای احتمالی اطلاعات گذشته (مانده حساب ها) چه باید کرد؟

شرایط انتقال حساب ها به عنوان بخشی مستقل در نظام حسابداری بخش عمومی در نظر گرفته شده است. بر این اساس بایستی اطلاعات گذشته به تفکیک حساب های تفصیلی به سیستم جدید منتقل شود که این امر نیازمند بررسی همه جانبه اسناد سنواتی است. در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات نیز بایستی پیگیری لازم صورت گیرد و حتی الامکان اطلاعات صحیح به سیستم حسابداری جدید وارد شود.

  • جایگاه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در کدام صورت مالی است؟

از آن جایی که وجوه مربوط اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای صرف ایجاد یا تحصیل دارایی ها می شود، اصولاً این موارد در صورت وضعیت مالی منعکس می گردد. علی ایحال وجوه مربوط طبق طبقه بندی بودجه ای و بر اساس مبنای قابل مقایسه بایستی در صورت مقایسه عملکرد بودجه نیز نمایش داده شود.

  • در خصوص شناسایی دارایی های گذشته، به لحاظ زمان بندی و نحوه ارزیابی چگونه بایستی عمل شود؟

شناسایی دارایی های که قبلاً در حساب ها منظور نشده است بایستی بر اساس دستورالعملی که توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار تهیه می شود، صورت گیرد. بر این اساس در خصوص استفاده از نظر کارشناس رسمی یا کارشناس دستگاه با تایید نماینده اداره کل اموال دولتی و یا موارد دیگر در ارزیابی دارایی ها و همچنین زمان بندی شناسایی تصمیم گیری خواهد شد.

  • نحوه شناسایی اموال فرهنگی و… چگونه است؟

استاندارد شماره ۵ دارایی های میراث ملی را مستثنی نموده است.

  • آیا نرم افزار حسابداری وجود دارد که مورد تایید وزارت امور اقتصادی ودارایی باشد ؟

خیر تایید نرم افزار و رتبه بندی آنها به عهده شورای عالی انفور ماتیک است و هیچ مسئولیتی در این خصوص متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد.

  • با توجه به اینکه دستگاههای اجرایی هر یک دارای یک برنامه و سیستم حسابداری مجزا هستند لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دستگاههای اجرایی از یک برنامه حسابداری که توسط وزارت دارایی تهیه و پشتیبانی می گردد استفاده نمایند تابتوان در هر لحظه تغییرات

تهیه وپشتیبانی یک نرم افزار جامع توسط وزارت دارایی امکان پذیر نخواهد بود و بهتر است کلیه دستگاههای اجرایی با استفاده از کدینگ های پیشنهادی حسابهای کل ومعین که در سایت بارگذاری شده و یا در پیوست ۳ کتاب نظام حسابداری بخش عمومی تدوین شده است استفاده نمایند و یک شرکت نرم افزاری برنامه نویسی و پشتیبانی سیستم آنها را انجام دهد. مکاتبه ای با روسای دستگاههای اجرایی صورت گرفته واز آنها خواسته شده است که طی انجام هماهنگی لازم با ذیحسابان ،نیاز های موجود برای اجرای نظام حسابداری بخش عمومی را در اختیار آنها قرار دهند.

  • برای شناسایی اموال و دارایی هایی مثل اموال فرهنگی و آثار باستانی که قیمتی برای آنها نمی توان در نظر گرفت چه باید کرد؟

به طور کلی شناسایی دارایی ها بر اساس شیوه نامه تدوین توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادر خواهد بود. البته الزامی به شناسایی آن دسته از دارایی ها که با تعریف دارایی های میراث ملی مندرج در استاندارد شماره ۵ با عنوان دارایی ثابت مشهود منطبق هستند نمی باشد.(مگر در شرایط خاص بر اساس بند ۷ این استاندارد)

  • آموزش لازم به شرکت های تولید کننده نرم افزار جامع در خصوص تغییر روش و انتقال کدینگ چه زمانی انجام خواهد شد ؟

-لازم است که همکاران اداره کل تمرکز آن استان همکاری لازم را با شرکتهای نرم افزاری برای تغییر روش حسابداری از نقدی به تعهدی انجام دهند ودر این زمینه می توانند از کدینگ پیشنهادی حسابهای کل ومعین این اداره کل که در سایت بارگذاری شده و یا در پیوست ۳ کتاب نظام حسابداری بخش عمومی تدوین شده است استفاده نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.