گزارش تخصصی شماره ۹۷/۲ : روش های خروج خودروهای دولتی

خودروهای دولتی دارای قانون خاص بوده و خروج خودروهای دولتی از چرخه فعالیت دستگاه با روش های متعددی صورت می گیرد که هر کدام دارای قواعد و رویه های مخصوص به خود است.

این گزارش اشاره ای مختصر دارد، به برخی از مهمترین موارد خروج خودروهای دولتی از چزخه فعالیت دستگاههای اجرایی.

بر اساس تبصره ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی مواد ۱ و ۳ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد به شماره ۹۶۳۹۳/۵۶۸۷/۵۱ مورخ ۱۲/۵/۹۰ وزارت امور اقتصادی ودارایی، نصاب های تعیین شده توسط هیئت محترم وزیران در اجرای موضوع ماده ۳ برگزاری مناقصات، به مزایده اتومبیل های موضوع این آیین نامه تسری نمی یابد.

سئوالات و ابهامات پیش رو :

  • روش انجام مزایده در خودروهای اسقاط چگونه باید باشد؟ با توجه به اینکه در مزایده خودروهای دولتی هر خودرو ملاک عمل بوده و نه همه خودروها، که بتوان جمع برآوردی همه آنها را ملاک عمل قرارداد؟
  • آیا در مزایده خودروها بصورت اسقاط می توان همچون مزایده خودروهای به روش صدور سند هر خودرو را جداگانه ملاک عمل قرار داد یا جمع خودروهای اسقاط؟
  • آیا در برآورد قیمت پایه در فروش اسقاط، برآورد قیمت پایه هر خودرو مورد نظر یا هر کیلو در جمع خودروها؟
  • آیا الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در فروش خودروها چه به صورت صدور سند و چه اسقاط وجود دارد؟
  • آیا رعایت ماده ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای فروش و اسقاط خودروها الزامی است؟
  • در قرارداد منعقده با شرکت اسقاط چه مواردی باید مورد رعایت قرار گیرد؟
  • آیا امکان مزایده سراسری برای خودروهای اسقاط وجود دارد یا باید صرفا از مراکز اسقاط در هر استان استفاده کرد؟

لطفا سئوالات و نظرات خود را در بخش نظرات اعلام بفرمائید تا دیگران نیز از آن بهره مند گردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.