گزارشگری غیرمالی در بخش دولتی و بخش عمومی

گزارشگری غیرمالی نحوه برخورد با موضوعات کلیدی را که میتواند بر سازمان تأثیر بگذارند – از جمله تأثیر مالی، توصیف میکند، که البته بر اساس ارقام مالی معمول نیست، اما با این وجود به ذینفعان درک درستی از آنچه در حال اتفاق افتادن است و دورنمای آینده را به وجود خواهد آورد، ترسیم میکند.

محتوا و نوشته های تخصصی

شماره 102، تیرماه 1403

برای دریافت متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمایید.

لینک دانلود رایگان متن کامل مقاله گزارشگری غیرمالی در بخش دولتی و بخش عمومی

گزارش‌دهی غیرمالی یکی از موارد حیاتی برای ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی است. این نوع گزارش‌دهی شامل اطلاعاتی است که به جزئیات مالی، بهعنوان ابعاد دیگر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌پردازد. این اطلاعات می‌توانند شامل مسائل محیطزیستی، اجتماعی، اخلاقی، تأثیرات اجتماعی، میزان بهره وری و کیفیت نگهداری از اموال و داراییها باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.