قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران + دانلود متن کامل

از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است.

عطف به نامه شماره 51877 مورخ 28/3/1402 مطابق اصول يكصد و بيست و سوم (123) و یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران «قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1/3/1403 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/4/1403 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1/3/1403مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاريخ 2/4/1403 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده (11) و اصلاح بند «پ» و تبصره (2) بند «ج» ماده (8)، بند «ت» ماده (10) و تبصره (1) بند «ت» ماده (102) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

لینک دانلود متن کامل قانون برنامه هفتم پیشرفت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.