نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1400 + تغییرات آن با سال 99

تغییرات نظام حسابداری بخش عمومی سال 1400 با نسخه سال 1399

خزانه داری کل کشور در راستای اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور، نظام حسابداری بخش عمومی سال 1400 را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. این نظام نامه بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده است و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است.

دانلود نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1400

دانلود تغییرات نسخه سال 1400 نظام حسابداری بخش عمومی نسبت به نسخه سال 1399

آموزش الزامات اقلام مقایسه ای صورتهای مالی _یادداشت 3-41

فهرست مطالب

 • کلیات

 • حسابداری عملیات جاری

 • حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان

 • حسابداری عملیات سرمایه ای

 • حسابداری درآمدها

 • حسابداری وجوه سپرده

 • حسابداری موارد خاص

پیوست ها

 • پیوست 1نمونه فرم قابل قبول و مدارک پیوست صورت مغایرت بانکی

   

 • پیوست 2کدینگ پیشنهادی حساب های کل و معین

   

 • پیوست 3یادداشتهاي توضیحی صورتهای مالی واحد گزارشگر نمونه

   

 • پیوست 4شناخت، اندازه گیری و گزارشگری بدهیها، ذخایر و بدهیهای احتمالی

   

 • پیوست 5نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی، واگذاری و محاسبه استهلاک دارایـیهای دولت

   

 • پیوست 6حسابداري عاملین ذیحساب

   

 • پیوست 7نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی

   

 • پیوست 8 نمونه فرم های بودجه ای و اسناد و مدارک لازم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایه ای و راهنمای تکمیل فرم های بودجه ای و کنترل آن با تراز حسابها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.