دانلود کنترل های داخلی مالی و محاسباتی تملک دارائی های سرمایه ای

فصلنامه تخصصی نظارت مالی مجموعه های کاربردی مالی و محاسباتی

فصلنامه تخصصی نظارت مالی مجموعه های کاربردی مالی و محاسباتی

لینک دانلود کنترل های داخلی مالی و محاسباتی تملک دارائی های سرمایه ای

جواد آلبوغبیش، ذیحساب اداره کل انتقال خون خوزستان
اسفند ماه سال ۱۳۹۷

دستگاههای دولتی و بخصوص شهرداری ها در استفاده از وجوه دولتی مربوط به تملک دارائی های سرمایه ای، مکلف به رعایت قوانین و مقررات دولتی هستند. در حسابرسی های صورت گرفته از اسناد و رویدادهای مالی شهرداری عموما بیش از ۷۰ درصد نارسایی ها در حوزه رویه های مالی و محاسباتی بوده و حدود ۳۰ درصد مربوط به برگزاری مناقصات مربوط به اینگونه اعتبارات بوده است که لازم است شهرداری ها نسبت به رفع آنها اقدام نمایند.

کنترل های داخلی مالی و محاسباتی تملک دارائی های سرمایه ای

موارد موجود در این مجموعه کمک خواهد کرد تا بخش بسیار زیادی از مشکلات پیش روی برطرف گردد و نظام مالی در بخش تملک دارائی ها با شفافیت بهتر و بیشتری به پیش برود.

این مجموعه در دوبخش زیر کنترل های مالی و محاسباتی تملک دارائی های سرمایه را به اختصار آورده است.

  • کنترل های داخلی مالی و محاسباتی
  • برگزاری مناقصات

برخی کنترلهای داخلی ذکر شده در مجموعه:

  • کنترل و رعایت ارسال استعلام و دریافت تاییدیه برای ضمانتنامه های بانکی دریافتی بطور محرمانه از بانک صادر کننده
  • رعایت الصاق روکش سند حسابداری بر روی کلیه اسناد
  • کنترل و رعایت تحویل چک های باطل شده به بانک عامل
  • رعایت و کنترل پرداخت اسناد با ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده معتبر
  • رعایت و کنترل اخذ تاییدیه مبنی بر واریز وجه بحساب ذینفع موضوع بخشنامه   ۳۹۸۶- ۸۶/۹/۳ مقام عالی وزارت دارایی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.