مرور رده

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1401

خزانه داری کل کشور در راستای اجرای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور، نظام حسابداری بخش عمومی سال 1401 را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. این نظام نامه بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده است و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است. لینک دانلود نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1401 فهرست مطالب کلیات حسابداری عملیات…
ادامه مطلب ...