نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1401

خزانه داری کل کشور در راستای اجرای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور، نظام حسابداری بخش عمومی سال 1401 را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. این نظام نامه بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده است و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است.

لینک دانلود نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1401

فهرست مطالب

 • کلیات
 • حسابداری عملیات جاری
 • حسابداری حقوق و مزایای مستمر کارکنان
 • حسابداری عملیات سرمایه ای
 • حسابداری درآمدها
 • حسابداری وجوه سپرده
 • حسابداری موارد خاص

پیوست ها

 • پیوست ۱- نمونه فرم قابل قبول و مدارک پیوست صورت مغایرت بانکی
 • پیوست ۲- کدینگ پیشنهادی حساب های کل و معین
 • پیوست ۳- یادداشتهاي توضیحی صورتهای مالی واحد گزارشگر نمونه
 • پیوست ۴- شناخت، اندازه گیری و گزارشگری بدهیها، ذخایر و بدهیهای احتمالی
 • پیوست ۵- نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی، واگذاری و محاسبه استهلاک دارایـیهای دولت
 • پیوست ۶- حسابداري عاملین ذیحساب
 • پیوست ۷- نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی
 • پیوست ۸- نمونه فرم های بودجه ای و اسناد و مدارک لازم در تهیه صورتحساب نهایی اعتبارات هزینه و تملک داراییهای سرمایه ای و راهنمای تکمیل فرم های بودجه ای و کنترل آن با تراز حسابها
 • پیوست 9 – دستورالعمل حسابداری تهیه صورتهای مالی تلفیقی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.