افزایش کیفیت حسابرسی و نظارت دولتی (مجموعه مقالات حسابرسی، کنترلهای داخلی و کنترلهای مالی دولتی)

تعداد صفحات : ۲۸۸ صفحه

مقالات حاضر همگی در ارتباط با موضوع حسابرسی و کنترل های مالی و کنترلهای داخلی دولتی حوزه نظارت مالی دولتی در دستگاههای اجرایی بوده که در فضای اینترنت انتشار یافته و ما در فصلنامه نظارت مالی آنها را بصورت یکجا برای شما علاقمندان در قالب یک مجموعه گردآوری کرده ایم. امیدواریم مجموعه مقالات فوق مفید فایده قرار گرفته و نیاز اطلاعاتی شما را برآورده نماید. همچنین می توانید نظرات، مقالات و پیشنهادات خود را از طریق راههای ارتباطی موجود در سایت با ما در میان بگذارید.

فهرست مطالب

 • بررسی موانع و مشکلات دیوان محاسبات در حسابرسی دستگاههای دولتی از دیدگاه مدیران مالی و ذیحسابان

 • مسئولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی

 • بررسی عوامل مؤثر بر بروز نارسایی در سیستم کنترلهای مالی دستگاه های اجرایی

 • توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی

 • بررسی موانع استقرار و اجرای اثربخش کنترلهای داخلی در سازمانهای دولتی

 • شناسایی و رتبه بندی موانع اساسی پیشروی سیستم نظارت مالی کشور جهت ارتقاء کیفیت اجرای حسابرسی دولتی

 • بررسی نقش مدیران مالی در ارتقای مسئولیت اجتماعی

 • بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی دولتی بر موقعیت دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی

 • بررسی موانع اجرای حسابرسی آنلاین در دستگاه های دولتی

 • بررسی اثربخشی کنترل داخلی در مالی سازمان خرید یک نهاد دولتی

 • شناسایی و رتبه بندی موانع اساسی پیشروی سیستم نظارت مالی کشور جهت ارتقاء کیفیت اجرای حسابرسی دولتی

 • ارزیابی و نظارت و کنترل مالی با تأکید بر حسابداری تعهدی

 • تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی

 • بررسی میزان رضایت مندی دستگاههای اجرایی از عملکرد حسابرسان دیوان محاسبات

 • تحلیل عوامل مؤثر روانشناختی بر مهارتهای حسابرسان

 • جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.