مرور برچسب

خودروهای دولتی

گزارش تخصصی شماره ۹۷/۲ : روش های خروج خودروهای دولتی

خودروهای دولتی دارای قانون خاص بوده و خروج خودروهای دولتی از چرخه فعالیت دستگاه با روش های متعددی صورت می گیرد که هر کدام دارای قواعد و رویه های مخصوص به خود است. این گزارش اشاره ای مختصر دارد، به برخی از مهمترین موارد خروج خودروهای دولتی…