شماره دوم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : ذیحساب، سنگ زیرین آسیاب

داستان پر فراز و نشیب ورود ذیحساب به چرخه مالی کشور

فصلنامه تخصصی نظارت مالی

سال اول.شماره دوم.زمستان سال ۱۳۹۷

لینک دانلود شماره اول فصلنامه

شماره دوم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : ذیحساب، سنگ زیرین آسیاب
شماره دوم فصلنامه تخصصی نظارت مالی : ذیحساب، سنگ زیرین آسیاب

سرمقاله

ذی حساب؛ گذشته، حال، آینده

داستان ناهنجاری های ژنتیکی ذی حساب از سال ۱۳۵۰ شروع شد. این زمان مصادف بود با محول نمودن وظیفه نظارت قبل از خرج به ذی حساب و آغاز داستانی بی پایان، با آه و فغان های فراوان که تا به امروز التیامی برای آن اندیشیده نشده است. ذیحساب که مرکز ثقل نظارت مالی کشور است، رها به امان خود بوده و هیچگاه حامی درخوری نداشته و به جایگاهی که قانون برای وی تعریف کرده و انتظاراتی که از وی داشته نرسیده است. اما او جان سختی بوده که در کوران جنگها و تنگناهای مالی و اقتصادی از دالان توقعات، محدودیتها و انتظارات عبور کرده و تا به امروز هویت خویش را حفظ و به امید آینده ای بهتر به حیات خود ادامه داده است. تا قبل از سال ۱۳۵۰ و اجرای قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹، دیوان محاسبات حدود ۱۰ سال و کمیسیون نظارت بر مخارج و اداره تطبیق اسناد و تعهدات مجموعا ۵۰ سال مسئولیت نظارت بر مخارج دستگاههای اجرایی را خارج از محل استقرار دستگاه اجرایی مصرف کننده اعتبار و با استقلال و امکانات کافی انجام می دادند، در حالیکه اکنون ذی حساب وظیفه نظارت مالی و کنترل بودجه و سایر وظایف قانونی خود را در محل دستگاه اجرایی و تحت نظر وزیر یا رئیس موسسه، با استفاده از امکانات دستگاه دولتی محل استقرار انجام می دهد که محل اختلافات بی شمار میان ذیحساب و دستگاه اجرایی بوده است. کشمکشی که در مجلس در زمان تصویب آخرین قانون محاسبات عمومی بر سر ماهیت حضور ذیحساب در نظارت مالی کشور ادامه داشت در عمل به شکلی نامحسوس اما مستمر در دولت تداوم یافت و با وجود استقرار ذی‌حساب و جایگاه قانونی قابل توجه وی، تا امروز در چارت تشکیلاتی و ساختار مصوب سازمانی بسیاری از دستگاه‌ها نشانی نیافت. به هر شکل نتایج یک تحقیق انجام شده توسط دانشگاه علامه نشان می دهد که سیستم نظارت مالی “ذیحساب محور” از قابلیت های کافی برای اعمال نظارت قبل از خرج در سطح و شیوه ای که قانون محاسبات عمومی کشور تعیین نموده است، برخوردار نمی باشد. بنابراین انجام برخی اصلاحات و تغییرات در نظارت مالی کشور با توجه به واقعیت ها و محدودیت های جاری کشور ضروری به نظر می رسد. این شماره، هر چند کوتاه و مختصر، به ذیحساب اختصاص داده شده است.

مدیر مسئول

فهرست مطالب فصلنامه

 • سرمقاله/ ذیحساب، گذشته حال آینده
 • داستان پر فراز و نشیب ورود ذیحساب به چرخه مالی کشور
 • گفتگو با دکتر محسن کاویانی مدیرکل اقتصاد و دارایی خوزستان
 • یافته های علمی و پژوهشی درباره ذیحساب
 • گفتگو با ذیحسابان استانی
 • در اهمیت حفظ حرمت و آبرو
 • چند ویژگی انسان عاقل
 • استرس شغلی ذیحسابان و غلبه بر آن
 • آیین رفتار حرفه ای ذیحسابان
 • سوگند نامه ذیحسابی
 • ذیحساب در نقش مدیر مالی
 • رویدادهای فصلی نظارت مالی/ گزیده های مالی و محاسباتی، اموالی و اداری استخدامی قانون بودجه ۹۸
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.