مرور برچسب

ذیحسابان دستگاههای اجرایی

آرایش بهینه حساب‏های دولتی از طریق حساب واحد خزانه

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد برای ایجاد حساب واحد خزانه، شش ویژگی اصلی مورد نیاز است. «استقرار حساب واحد خزانه در بانک مرکزی به‌صورت یکپارچه»، «اطلاعات به‌موقع»، «معاملات به‌موقع»، «تمرکز و ساختار یکپارچه»، «قابلیت معاوضه» و در نهایت ویژگی

بررسی معافیت مالیاتی حقوق به میزان دو هفتم حق بیمه

بر اساس بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ سازمان امور مالیاتی جهت رفاه حال کارکنان معافیتی در مورد مالیات حقوق وضع نموده است به این صورت که درآمد مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات معاف است.

بخشنامه ۲۷۲۲۴۲ درباره شیوه نامه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی سال ۹۸

اجرای بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی