بررسی ضرورت ایجاد حساب واحد خزانه

در قانون برنامه ششم توسعه، به دلیل فراهم شدن زیر ساخت‌های لازم و امکان اجرایی شدن قانون پولی و بانکی کشور، بر افتتاح حساب‌ها نزد بانک مرکزی تاکید شده و برای نگهداری حساب‌های دولتی، موضوع حساب واحد خزانه مطرح ‌شده است. پیش از این، قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی وتکالیفی برای آن تعیین کرده بود وقانون برنامه ششم نیز…
ادامه مطلب ...

چگونه یک نظارت و بازرسی کارآمد و مؤثر داشته باشیم

نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق، مانع از تخلف انسانها می شود. اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد، بنابراین نظارت بیرونی از اهم مسائل تمامی جوامع بشری است”نظارت بر عملکردها (اعم از افراد یا دستگاهها ) هم لازم است و هم…

آشنایی با ذیحساب ، مدیر مالی ، معاون ذیحساب ، عامل ذیحساب ، امین اموال ، کارپرداز و انبار دار

ذیحسابان دستگاههای اجرایی با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سفیران مالی و اقتصادی وزارت اقتصاد در دستگاههای اجرایی دیگر انجام وظیفه می کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک ابر وزارتخانه، مأموریت فرا سازمانی دارد که یکی از بخش های آن…