دستورالعمل نگاهداری حساب های دولتی + مجموعه قوانین و آموزش های مرتبط

تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی‌گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.

برخی جزئیات ضوابط اجرایی بودجه ۹۸

هیات وزیران ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ را که به منزله قاعده‌ مالی دولت در سال جدید است، تصویب کرد. در این ضوابط از هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت، کمک‌هزینه تلفن همراه و… تا مسوولیت‌های دستگاه اجرایی در حوزه سیاستی مشخص شده است. ضوابط…

ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ + دانلود متن کامل به همراه قانون بودجه ۹۸

شماره مصوبه: ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ تاریخ مصوبه: ۹۸/۱/۳۱ مرجع صدور مصوبه: هیات وزیران نوع مصوبه : تصویبنامه عنوان و لینک دانلود مصوبه: ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸ کل کشور قانون بودجه ۹۸ کل کشور + دانلود متن کامل بودجه سال ۹۸ گزیده های…

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لینک دانلود قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ماده ۱- تعاریف و اختصارات برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و…

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور لینک دانلود قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ماده ۱. دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی…