عرضه سفته با ارقام بالا در شعب منتخب بانک ملی و امور مالیاتی

در راستای جلب رضایت هموطنان و پاسخگویی به نیازهای مشتریان حقیقی و حقوقی نحوه امکان تهیه سفته با مبالغ بالا به ۲ طریق زیر مهیا گردیده است. ۱- چاپ سفته تا مبلغ ده میلیارد ریال و عرضه آن از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران. ۲- افزایش سقف تعهد سفته از طریق افزایش حق تمبر توسط سازمان امور مالیاتی کشور. در راستای جلب رضایت هموطنان و پاسخگویی به…
ادامه مطلب ...

تاریخچه قانون محاسبات عمومی، داستان ورود ذیحساب به نظام مالی کشور

سومین قانون محاسبات عمومی در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. این بار قانون از جامعیت بیشتری برخوردار بود. فصل اول آن به تعاریف اختصاص داشت. تعاریفی که عمدتا در قانون چهارم محاسبات عمومی هم تکرار شده است.